Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Trend ve Seviye Türleri

0 0 Vote
Instructor

Trend ve Seviye Türleri

Forex Eğitimi Yirmi İkinci Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde, Trend ve Seviye Türleri, yukarı ve aşağı eğilim, destek, direnç ve fiyat kanalıyla birlikte trend kırılma noktalarını inceleyeceğiz.

Trend (Eğilim)

Trend, fiyatın belirli bir periyotta piyasa hareketini gösteren yön anlamına gelir.

Destekler

Trendin, mevcut hareketinin daha ileri seviyede desteklendiği seviye ya da bölgeye destek denir.

Direnç

Trendin, mevcut yönelimindeki aksi bir harekete doğru yön değiştirmeye meyilli bir seviye ya da bölgeye direnç denir.

Seviye

Seviye, Destek ve Direnç seviyeleri gibi teknik analizden edinilen yatay bir çizgidir. Mesela bir direnç seviyesi gereksinim halinde bölgesi piyasa fiyatını geçtiği için Destek seviyesine dönüşecektir. Yukarı eğilimdeki bir mum grafik, eğer mum tamamen direnç seviyesinin üstünde oluşmuşsa sonraki mumlar önceki mumların yukarısında gelişmelidir. Bu örnekte sadece bu şart altında bir Direnç, Destek seviyesine değişebilir.

Trend türleri

Yukarı trendler ya da Bullish trendler

Bullish trend olarak bilinen yukarı trend yönü boğaların boynuz tokuşturmasından türemiştir. Bir boğa boynuzlarıyla bir şeye saldırmak istediğinde kafasını önce aşağı indirir ardından aniden yükselişe geçer. Bu yukarı trend piyasa fiyatında da aynı şekilde görülür.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Bullish trendlerdeki destek çizgisi yeni vadilerin eskilerine göre daha yüksek olduğu fiyat dalgalanma vadileri birleştirilerek şekillenir. Trendin mevcut yönüne devam edeceği beklenir.

Bullish trendlerdeki direnç çizgisi, yukarı trend hareketi ve aksi bir etkiyle düşüş eğilimini temsil edecek tepe noktaları birleştirerek oluşturulur.

Seviyeler Yukarı ya da aşağı trendlerde tepe noktalarını bağlayan yatay çizgiler ya da vadilerdir.

MT4 platformundaki bazı örnekleri incelemek yararlı olacaktır. AUSUSD sembolünde, fiyat inişine rağmen geçici bir yükseliş trendi oluşmuştur. Vadiler bir çizgiyle birleştirilerek piyasa fiyatının ilerlediği yükselen bir trend oluşturulur. Fiyat, trend yönünü değiştiren direnç çizgisine ulaşır ardından yeniden direnç seviyesiyle karşılaşır. Piyasa fiyatının direnç çizgisiyle karşılaştığı her defasında trend istikameti değişir. Sonunda, direnç çizgisi aşılır ve aşağısında çok sayıda mum oluşur ve sonuç olarak ani bir çöküş gerçekleşir. Piyasa fiyatı geçici olarak tepe noktalarının birleştirilmesiyle oluşan direnç ve destek çizgileri arasındaki kanala taşınır. 0.93538?te fiyatın yakına geldiği ve hatta o kanalda ilerlediği bir seviye mevcuttur.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

AUDUSD sembolündeki sürekli fiyat düşüşüne rağmen, yukarı trend de bulunabilir. Vadiler bağlanarak destek çizgisi oluşturulabilir. Tepe noktaları bağlanarak bir direnç çizgisi oluşturulur. Fiyat, trend yönündeki direnç çizgisine yaptığı önemli etkiyle beraber çok defa destek çizgisiyle karşılaşmıştır. Seviyeler, trendin çok sayıda dalgalanmaya maruz kaldığı belirli fiyatlara konabilir. Tüccar en önemli ve en etkin destek ve direnç çizgilerini çekmek için esnek ve akıllı davranmalıdır. Seviye, fiyat osilasyonunun bir bölgesi düşünülerek yerleştirilebilir böylece tüccar fayda sağlayacak değişiklikleri yapmak için Yatay Çizgi özelliklerini açmak üzere buna sağ tıklayabilir. Seviyeyi zemin olarak düşünmek için daha kalın bir hatta kutuyu işaretleyerek dönüştürülebilir. Seviyenin tam yeri önceki zamandan ziyade fiyat piyasası üzerinde daha çok sonucun olduğu özellikle en güncel zamana gore karar verilmelidir.

Aşağı Trendler ya da Bearish trendler

Aşağı Trendler ya da Bearish trendler, bir ayı bir şeyi ezmek istediğinde elini ona doğru indirmesinden türemiştir.

Bearish trendlerdeki destek çizgisi fiyat düşüşündeki kabul edilen etkiye sahip fiyat dalgalarının tepe noktalarını birleştirerek oluşturulur.

Direnç çizgisi ise tüccarların fiyat piyasasında ters yön, yukarı trend oluşumu bekledikleri vadilerin birleştirilmesiyle çizilir.

Seviyeler tepe noktalarındaki yatay çizgiler ve fiyat dalgalanmalarındaki vadilerdir.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

Aralık Trendleri

Aralık trendi, sürekli bir yönün veya aşağı ya da yukarı sabit bir hareketin olmadığı osilatör piyasalarında oluşturulan bir çizgidir.

USDJPY?de tüccarın destek ve direnç çizgilerini çizebileceği bazı Bearish trendler vardır. Çok sayıda düzensiz ve asimetrik rakamlar olabilir. Direnç ve destek çizgileri fiyatın keskin bir şekilde düştüğü dik bir formda çizilebilir. Tüccar tepe noktalarına destek ve direnç seviyesi vadilerini birleştirerek koyabilir. Direnç seviyesi bazı mumların geçişinden sonra destek çizgisine döner. Farklı eğim ve şekillerle beraber çok sayıda aşağı trend olacaktır. Diğer örneğin aksine destek ve direnç çizgileri boyunca çizilerek analiz edilebilecek daha orta seviyede bir eğime sahip bir başka düşüş bulunacaktır. Destek çizgisi fiyat dalgalarının tepe noktalarını direnç çizgisi ise vadileri bağlar.

Tüccar aralık trendlerinde bazı destek ve direnç çizgileri çizebilir ancak bunlar yatay çizgiler olacaktır. Bu trend üzerinde destek ve direnç çizgisi çizildikten sonra tüccar fiyatın aşağı ya da yukarı keskin ve sürekli bir hareket olmaksızın kanalda hareket ettiğini fark edecektir. Fiyat keskin eğilme artıp azalabilir. Mesela fiyat bu aralık trendinde çok sayıda eğimle dalgalanmıştır.

Güncelleme

Tüccar daha yüksek bir verim elde etmek için grafiklerde her zaman seviye, destek ve direnç çizgilerinin yerini güncellemelidir.

Kanal

Destek ve direnç çizgileri arasındaki simetrik fiyat hareketine Kanal denir. Mesela tüccar destek ve direnç çizgileri arasındaki dalgalanmayla beraber fiyatın bir dereceye kadar yükseldiği yukarı trendde bir kanal bulabilir. Destek çizgisi, en güncel fiyat hareketini almak için güncelleme yaparak işlenebilir. Bu örnekte destek çizgisi iki vadi arasına çizilmiştir ve bir sonraki piyasa fiyat değişiminde tüccar sonraki vadiyi düşünerek destek çizgisini değiştirebilir. Destek çizgisi çok sefer değiştirilebilir.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Seviye veya destek kırılma noktası

Kırılma noktasını belirlemek en sıkıntılı konulardan biridir. Fiyat, destek veya direnç çizgi ve seviyelerini çok defa geçebilir ancak kırılma nadir gerçekleşir.Bir Bearish trendde, eğer mum destek çizgisinin tamamen yukarısında oluşuyor bunu da ilk mumun üstünde yer alan başka bir mum takip ediyorsa kırılma gerçekleşir. İlk mumun maksimum 5 mumu geçmesi gerektiğini düşünelim. Eğer bir mum ve ilk mumu takip eden sonraki mumlar direnç çizgisini tamamen geçiyorsa o zaman direnç kırılır.Bir Bullish trendinde, eğer mum direnç çizgisinin tamamen yukarısındaysa ve onu takip eden daha yüksek fiyatlı mumlar varsa o zaman direnç çizgisi piyasa trendi tarafından kırılacaktır. Destek çizgisi bir trend tarafından geçilmiş olmalı, mum  bir destek çizgisinin tamamen altında gelişmiş olmalı ve daha düşük değerli mumlar bunu takip etmelidir o zaman destek çizgisi kırılır.MT4 platformunda kırılmayı anlatmak daha avantajlı olacaktır. İlk örnekte, 1 Nisan zamanına kadar hiç bir kırılma gerçekleşmemiştir, bu tarihte ise fiyat Bullish trendin destek çizgisini kırmış ve düşüş devam etmiştir. Diğer örnek ise kırılmış bir seviyeyle ilgilidir. Eğer seviye 101.28?de çizilirse 27 Mart?ta bir mumum tamamen bu seviyenin üstünde oluşacağı ve yukarısında bir başka mumun onu takip edeceği aşikardır. Fiyat yukarı doğru ilerlemiştir.Dahası, bu seviye yukarı ya da aşağıya doğru yönü kabul eden mumlar tarafından takip edilmiştir. İlk mumun diğer mumlar tarafından geçilmesi gereklidir bu, fiyat trendinin destek ya da direnç çizgilerine dönmek yerine aynı yönde ilerleyeceğini gösterir. Seviyenin üstündeki mum oluşmuş ve bir başka mum bunu takip etmiştir dolayısıyla piyasa yönü devam eder. Seviye altında küçük bir mum oluşmuştur ama sonraki mum ilkini geçmemiştir bu nedenle fiyat seviyeye geri dönmüştür. Böylece tüccar Buy emrini belirli kırılmış mumu geçen mumun üzerindeki noktalarda verebilir. Bir başka örnekte ise Sell emri, belirli bir mumun altında verilebilir. Yukarı trend örneğinde, tüccar vadileri birleştirerek bir destek çizgisi çiziyorsa ilk mum destek çizgisini geçer ancak ilk mumdan daha aşağıda başka bir mum yoktur bu nedenle fiyat dönmüştür.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Tüccar piyasa fiyatı hareketine devam ederken destek çizgisini güncellemelidir. Tüccar, en güncelini düşünerek destek çizgileri için her bir aralığı  bağlamalıdır. Belki bazen kırılma başarısız olur bu durumda başarılı bir kırılma elde edene kadar çizgileri en güncel vadi ve tepe noktalarına güncellemelidir.

Bu bölümlük bu kadar, bir sonraki sefere ve bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates