Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Andrew Çatalı İndikatörü hakkında Ek Bilgiler

0 0 Vote
Instructor

Andrew Çatalı İndikatörü hakkında Ek Bilgiler

Forex Eğitimi Kırk Sekizinci Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Andrew Çatalı indikatörüyle ilgili ek bilgiler, Andrew Çatalı?nın başarısız olduğu durumlar, cevap ve uyarı çizgilerini inceleyeceğiz.

Andrew Çatalı?nın Başarısız olduğu Durumlar

Andrew Çatalı modelinde eğer fiyat 1. eksen çizgisine dokunduktan sonra 3. eksen çizgisini geçerse ardından verilecek Buy sinyali Boğa formasyonunda geçersiz olacaktır. Diğer yandan eğer fiyat 1. eksen çizgisine dokunduktan sonra 3. eksen çizgisini geçerse o zaman Sell sinyali güvenilir olmayacaktır.

Bir başka başarısızlık durumu fiyat 1. eksen çizgisine ulaştıktan sonra 3. eksen çizgisine dokunduğunda ve bunun 3. eksen çizgisi üzerinde bir başka dalga tarafından takip edilmesi durumunda 3. eksen çizgisi geçişi Sell sinyali üretmez. Bir ayı formatında eğer fiyat 1. eksen çizgisine ulaştıktan sonra 3. eksen çizgisi yakınına gidiyor ve bunu 3. eksen çizgisinden daha düşük başka bir dalga takip ediyorsa o zaman 3. eksen çizgisi geçişi Buy sinyali üretmez.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

MT4?deki bir Ayı örneği ise ilk başarısızlık formatını gösteriyor. Fiyat 3. ekseni geçtikten sonra bu formasyonda her hangi bir Sell sinyali olmayacaktır. Aşağı trenddeki bir başka örnekte fiyat 3. eksen çizgisini aşağı doğru geçtikten sonra formasyonda her hangi bir Buy sinyali oluşmayacaktır.

3. başarısızlık formatı, fiyat 3. ve 1. eksen çizgileri arasında sallandığında ve bunu takip eden Tetikleme çizgisine doğru bir hareket oluştuğunda meydana gelir. Bir Boğa trendinde eğer fiyat Tetikleme çizgisini geçmez ve yukarı dönüp 3. eksen çizgisine dokunursa sonunda fiyat Tetikleme çizgisini aşağı doğru geçse bile Sell sinyali geçerli ya da güvenilir olmayacaktır. Bir Boğa formatında eğer fiyat Tetikleme çizgisini geçmez ve aşağı doğru hareket edip 3. eksen çizgisine doğru dönerse, fiyat Tetikleme çizgisini yukarı doğru geçse bile bir Buy sinyali doğru ya da güvenilir olmayacaktır.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Bir Boğa örneği 3. Başarısızlık formatının oluşmadığını gösteriyor bu nedenle fiyat Tetikleme çizgisini geçtikten sonra bir Sell sinyali oluşmuş.

Andrew Çatalı?nın 4. başarısızlık durumu fiyat Tetikleme çizgisini geçip ona doğru döndüğü her seferde oluşur. Bir Boğa trendinde eğer fiyat Tetikleme çizgisini aşağı doğru geçer ve tersine trendin takip ettiği Tetikleme çizgisini geçtikten sonra yönünü yukarı doğru tersine çevirirse,  fiyat Tetikleme çizgisinden daha aşağı inse bile o zaman Sell sinyali artık geçerli olmayacaktır. Bir Ayı trendinde, eğer fiyat Tetikleme çizgisini yukarı doğru geçer ve tersine trendin takip ettiği Tetikleme çizgisini geçtikten sonra yönünü aşağı doğru tersine çevirirse fiyat Tetikleme çizgisinden yukarı çıksa bile o zaman Buy sinyali artık güvenilir olmayacaktır. Önceki örnekte mumlar Tetikleme çizgisinin üstünde oluşabilirdi öyleyse Sell sinyali geçerli olur.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Ana formasyonun içindeki küçük Andrew Çatalı

Bir Andrew Çatalı formasyonun içinde daha küçük bir Andrew Çatalı oluşursa, bunun şöyle avantajları olacaktır:

  • SL azalacaktır
  • TP artacaktır
  • Tanımlı sinyal üzerinde başka bir teyit oluşacaktır

Ana Ayı formasyonu içinde küçük bir Ayı formasyonu oluşurken daha büyük bir Boğa formasyonu içinde küçük bir Boğa modeli oluşacaktır. Küçük formasyonlar daha kısa zaman çerçevelerinde görülür.

Daha küçük bir formasyonu nasıl bulacağımız gösteren bir örnek. Aşağı trendde bir Buy sinyali oluşmuş. Tüccar daha kısa bir zaman çerçevesi seçerse aşağı trendde daha küçük bir Andrew Çatalı elde eder. Tetikleme çizgisi yukarı doğru geçtikten sonra, bir Buy sinyali oluşmuş ve tüccar son vadinin altında kalan SL fiyatıyla bir Buy emri verebilir. Küçük dalgalanmalardan sonra fiyat istenilen TP fiyatına ulaşmış ve yukarı hareketine ana formasyondaki TP fiyatına doğru devam etmiş.

Uyarı Çizgisi

Bir Andrew Çatalı formasyonunda tüccar, ?R? olarak adlandırılan 3. ve 1. eksen arasındaki mesafeyi ölçebilir. Bir Boğa türünde 3. eksen çizgisi altına 3 paralel çizgi çekilebilir. Ayı türünde, 3. eksen çizgisinin üstüne 3 paralel çizgi çekilebilir. Her bir çizgi arasındaki boşluk R?ye eşittir. Her çizgi, piyasa fiyat hareketi üzerinde önemli etkide bulunabilir.

Cevap Çizgisi

Eğer 2. ve 3. eksenler bir çizgiyle birleştirilirse o zaman bu çizgi ve 1. eksen arasındaki doğrudan mesafe ölçülebilir ve bu L olarak bilinir. 2. ve 3. eksenler arasındaki bir çizgiye sahip 3 paralel çizgi birbirlerinden L mesafeyle formasyonun yanına yerleştirilebilirler. Piyasa fiyatının bu çizgilerin yakınında trendini değiştireceği var sayılır. Bir örnekte, formasyon aşağı trendde çizilmiş.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

MT4 platformunda, aşağı trend formasyonu çizilmiş. Tüccar formasyon formatının kopyasını bunun üzerine yerleştirerek Uyarı çizgilerini belirleyebilir. Ana formasyonun 3. çizgisi üzerindeki kopyalanan formasyonunun 1. çizgisidir. Fiyat arttıkça kopyalanan formasyonun 2. çizgisinin önemli bir etkisi bulunmazken 3. çizgiye ulaşırken fiyat dalgalanmıştır.

Bir başka örnekte tüccar 2. ve 3. eksenleri bağlamak için bir Trend çizgisi çizebilir sonra bu çizgi ve 1. eksen arasında ?L? olarak bilinen doğrudan bir Trend çizgisi konabilir. Tüccar Trend çizgisi ?L?yi klavyede CTRL?ye basılı tutup aynı anda ?L?ye çift tıklayarak kopyalayıp yapıştırabilir. 2. ve 3. ekseni bağlayan çizgiden sonra 1. eksen çizgisi üstüne 4 adet birbirinin aynı ?L? çizgisi yerleştirilebilir. Piyasa fiyat trendi L1 ve L3?te önemli bir değişiklik göstermezken 2. eksen çizgisinin üstüne gelmiş ve L2?deki 1. eksen çizgisine dönmüştür.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Uyarı ve Cevap çizgileri bir trend hareketinin oluşacağını garantilemezken tüccarlar bunları piyasa fiyat trendi üzerindeki etkin noktalar olarak düşünebilirler.

Bu bölümlük bu kadar, sonraki sefer ve bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates