Special Candlestick Patterns - Reversal and Continuation Signals

Özel Mum Formasyonları

0 0 Vote
Instructor

Özel Mum Formasyonları

Forex Eğitimi Altmış Üçüncü Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Özel Mum Çubuk Formasyonlarını ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.

Özel Mum Çubukları

Tüccar aşağıdaki durumlarda oluştuklarında özel mum çubuklarını kullanabilir:

  1. H4 zaman çerçevelerindeki yakın seviyelerde
  2. H4, Günlük ve Haftalık zaman çerçevelerinde Fibonacci Seviyeleri yakınlarında
  3. Ekonomik kilit haberlere ya da New York seansı başlangıç zamanı yakınlarında
  4. Destek ve direnç çizgileri yakınlarında
  5. Andrew Çatalının orta çizgisi yakınlarında
  6. Keskin bir iniş ya da çıkışta

İlk yöntem

Çekiç, Delen Çizgi, Kara Bulut, Asılan Adam ve Kayan Yıldız, gelecek yöne karar vermek için trendi oluşturabilen özel mum çubuğu formasyonlarıdır.

Special Candlestick Patterns - Economic News - Andrew\\'s Pitchfork Median, Pivot and Trigger Lines

Sol grafikte yukarı trendde bir Boğa Formasyonu Asılan Adam, Ayı formasyonundaki Asılan Adamdan hemen sonra oluşmuş. Bu formasyon yukarı trendin zirveye doğru yönünü devam ettireceğini teyit etmiş.

Sağ grafikte, yukarı trendde bir Boğa Üçgen formasyonu var. Buranın kırılma noktasında bir Ayı Asılan Adam formasyonu oluşmuş. Bu mum formasyonu Üçgen formasyonun kırılma noktasında ortaya çıkan güçlü ve uygun bir Buy sinyalini teyit etmiş. Bu nedenle tüccar bu noktada bir Buy emri verebilir. Bu mum formasyonları devamlı sinyalleri oluşturur ve trendin güncel yönünü teyit eder.

Sol grafikte ise aşağı trendde Ters Çekiç oluşmuş. Bu aşağı trendde bir başka Ters Çekiç daha var bu nedenle tüccar bu noktalarda Sell emri verebilir.

Special Candlestick Patterns - Piercing Line Higher and Lower Shadow - Inverted Hammer on Trend

Sağ grafikte devamlı inişin takip ettiği bir aşağı trendde Ters Çekiç meydana gelmiş.

Bu nedenle Ters Çekiç aşağı trenddeki devam sinyallerini meydana getiriyor.

Daha çok incelemede bulunmak için MT4?de fazlaca örnek var. Mesela aşağı trendde oluşan Ters Çekici keskin bir iniş takip etmiş. Bir başka aşağı trenddeki Ters Çekiç Sell sinyali oluşturmuş. Bu nedenle aşağı trendde ne zaman bir Ters Çekiç formasyonu oluşsa trendin aşağı yönüne devam edeceği çok daha olasıdır.

Bir başka örnekte, güçlü bir Boğa mumundan sonra Asılan Adam formasyonu oluşmuş bu nedenle tüccar Asılan Adam mumunun Yüksek fiyatının üstüne bir Buy emri verebilir.

Kayan Yıldız, Asılan Adam ve Çekiç mum formasyonlarından sonra eğer diğer formasyon ve stratejilerden elde edilen başka bir teyit varsa piyasa fiyatının güncel trendine devam edeceği tahmin edilebilir. Bu örnekte bir Bayrak formasyonu oluşmuş ve son zirvesinde de Cımbız formasyonu meydana gelmiş bu nedenle tüccar bu mum formasyonun üstüne bir Buy emri verebilir. Kırılma noktasında iki Asılan Adam formasyonu var bu şekilde tüccar başka bir Buy emri verebilir. Sonrasında başka Asılan Adam ya da Çekiç yukarı trendi teyit etmiş.

Tüccar formasyon ve stratejilerden devam sinyalleri alıyorsa o zaman bahsedilen mum formasyonu başarılı bir işlem için fayda sağlayabilir.

Special Candlestick Patterns - Bullish and Bearish Trend Line - Shooting Star with Hanging Man

İkinci Yöntem

Tüccar Buy ya da Sell noktalarını Seviyeler aracılığıyla belirleyebilir. Örnek olarak sol grafikte, piyasa trendine önemli etkisi olan bir seviye çizilebilir. Piyasa fiyatının yönünü %61.8 seviyesinde değiştirdiği bir Fibonacci formasyonu eklenebilir. Bu noktada bir Boğa Çekiç formasyonu oluşmuş bu nedenle bu formasyonlardan 3 Buy sinyali elde edilebilir.

Sağ grafikte piyasa fiyatı, %76.4 seviyesine dokunduktan sonra aşağı yönüne geri dönmüş. Kırılma noktasında bir Kara Bulut oluşmuş bu nedenle tüccar piyasa fiyatı verilen mumun Düşük Fiyatını aşağı doğru geçtikten sonra bir Sell emri verebilir.

Çekiç, Yutan ve Delen Çizgi gibi Ters Boğa mumları aşağı trendlerde oluşur ayrıca tüccarlar bu özel mum çubuklarını görmek için Fibonacci formasyonunu kullanabilirler.

Kayan Yıldız, Yutan ve Kara Bulut gibi Ters Ayı mumları yukarı trendlerde oluşur ayrıca tüccarlar bu özel mum çubuklarını görmek için  Fibonacci formasyonlarını kullanabilirler.

Special Candlestick Patterns - Dark Cloud over Fibonacci Levels - Support and Resistance Levels

Mesela tüccar bu Yukarı trendde bir Seviyenin yanı sıra Hareketli Ortalama formasyonu çizebilir. Fiyat Seviyeyi yukarı doğru geçtikten sonra, Hareketli Ortalamanın bu seviyeyi geçtiği noktada bir Boğa Çekiç formasyonu  oluşur. Bu şekilde tüccar, Buy sinyalleri ortaya çıktından sonra bu Çekiç mum formasyonunun üstüne bir Buy emri verebilir. Seviyelerin piyasa trendleri üzerinde önemli etkileri vardır. Mesela GBPUSD grafiğindeki H4?te fiyat Fibonacci formasyonunu %61.8 seviyesine dokunduktan sonra aşağı doğru inişe geçmiştir. Fiyatın %61.8 seviyesine dokunduğu yerde bir Ayı Çekiç formasyonu oluşmuştur bu nedenle tüccar bir Sell emri verebilir. TP fiyatlarına M, H/2 ve H seviyelerinde karar verilebilir. Piyasa fiyatı ilk TP fiyatına ulaşmıştır ve fiyatın en azından H/2?ye ineceği tahmin edilmektedir. Bir başka örnekte tüccar piyasa fiyatına önemli etkisi olan bir Seviye çizebilir. Fiyat bu seviyeye doğru yönünü tersine döndürdüğünde, güçlü ve güvenilir bir Boğa Çekiç formasyonu oluşur bu nedenler tüccar bu mumun üstünde giriş fiyatıyla bir Buy emri verebilir. TP fiyatı giriş fiyatından 68 pip fazla olabilir. Bu bölgede de bir bayrak formasyonu oluşmuştur dolayısıyla tüccar bu formasyona göre TP fiyatını hesaplamalıdır.

Üçüncü yöntem

Son zirvede ya da İkili veya Üçlü Tepe/Dip formasyonlarının vadisinde Kayan Yıldız, Yutan,  Kara Bulut ve diğer özel mum formların oluştuğunda tüccar daha güvenilir sinyallere dayanarak emir verebilir. Sol grafikte yukarı trendde bir İkili Tepe oluşmuş. İkinci zirvede bir Kara Bulut var bu nedenle tüccar bu mumdan daha aşağıda bir Sell emri verebilir. Sağ grafikte güçlü bir ayı mumunda Üçlü Tepe oluşmuş, zirvesinde güvenilir bir Sell sinyali meydana gelmiş.

Special Candlestick Patterns - Buy and Sell Trading Signals - Uptrend and DownTrend

Sol grafikte ise Üçlü Dip formasyonunun son vadisinde bir Boğa Çekiç formasyonu var. Bu mumun üstünde kırılma noktasından önce bir Buy emri verilebilir. Sağ grafikte Üçlü Dip?in son vadisindeki Delen Çizgi bir Buy sinyali oluşturmuş.

Üçlü ve İkili Tepe/Dip diğer formasyon ve stratejilerle birleştirilebilen ortak formasyonlardır. GBPUSD grafiğinde tüccar Ayı Çeki./Kara Bulut formasyonunun son zirvede oluştuğu bir İkili Tepe formasyonunu fark edebilir bu nedenle tüccar bu mumun altına bir Sell emri verebilir. TP fiyatı giriş fiyatından 176 pip daha aşağıda 1.6655 noktasında düşünülebilir. Tüccarın grafiklerde bulabileceği sayısız İkili ya da Üçlü Tepe/Dip formasyonları vardır.

Dördüncü Yöntem

Tüccar eksen noktalarına karar vermek için Cımbız mumları kullanabilir. Sol grafikte, iki Boğa Çekiç mumu aşağı trendde bir Cımbız formasyonu oluşturmuş bu nedenle tüccar, piyasa fiyatı Cımbızın Yüksek fiyatını geçtikten sonra bir Buy emri verebilir. Sağ grafikte, bir Ayı mumundan hemen sonra bir Boğa mumunun yer aldığı bir başka Cımbız oluşmuş. İki Ayı mumlu Cımbız formasyonu, Boğa ve Ayı mumlu bir Cımbızdan çok daha güçlüdür.

Special Candlestick Patterns - Pips and Pippet over or Lower than High or Low Prices

Sol grafik yukarı trendin içinde oluşan bir Ayı Cımbız formunu gösteriyor. Bu Cımbız formasyonunda iki Kayan Yıldız mumu bulunuyor. Eğer Ayı formasyon iki Ayı mum içerirse daha güçlü olur.

MT4 platformunda çok sayıda örnek var. Mesela, bir aşağı trend sonunda Boğa Çekiçli bir Boğa Cımbızı oluşmuş bu nedenle tüccar son Boğa Çekiç?in Yüksek fiyatının üstünde bir Buy emri verebilir. Fiyatın çok defa geçemeyeceği Cımbız formasyonunun altında ise güçlü bir Seviye mevcut.

Bir başka mum formasyonu, bir Boğa Çekiç/Asılan Adam formasyonu bir Buy sinyali oluşturmuş.  Piyasa fiyatının son trendinde Çekiç mumundan sonra bir Ters Çekiş oluşmuş. Bu nedenle bu Ters Çekiç, Sell emrinin fiyat bu mumun Düşük fiyatından daha aşağıya düştüğünde verilebileceğini teyit ediyor. 1. TP fiyatı giriş fiyatından 126 pip aşağıda olabilir. 2. TP fiyatı Çekiç mumunun Yüksek Fiyatı ve giriş fiyatı arasındaki mesafeyle hesaplanabilir. Fiyatın 126 ve 200 pip düşeceği ve 1.6588 olacağı tahmin edilir.

"Special

Yukarı yönden sonra piyasa trendi yukarı yöne doğru hareketine başlamış. Bu yukarı trendde, trend yönünü teyit eden bir Asılan Adam mumu oluşmuş. Bir kez daha fiyat düştükten sonra arttığında yukarı yönü teyit eden bir Asılan Adam mumu oluşmuş.

Bu mumlar tüccarın emir verirken karar vermesine yardımcı olacak güçlü ve güvenilir sinyaller üretir. Mesela aşağı trend, hareketine başladıktan sonra bir Ters Çekiç devamlı aşağı yönü teyit etmiş. TP fiyatları giriş fiyatından 320 ve 480 pip aşağıda olabilir. Ufak bir yukarı trendden sonra bir Kayan Yıldız mumu, giriş fiyatından 395 pip daha aşağı bir TP fiyatıyla bir Sell sinyali üretmiş. Mumlar tüccarların başarılı işlemler için kullanabilecekleri güçlü teyitlerdir.

Special Candlestick Patterns - Hanging Man and Bollinger Bands - Upper and Lower Bands

Bir başka örnekte Ayı Çekiç?i takip eden Boğa Çekiç yukarı yönü teyit etmiş. Yukarı trenddeki bir Çekiç Buy sinyali üretmiş. Bahsedilen özel mumlar tüccara işlemlerinden kar elde etmesinde yardımcı olur. Bu Üçgen formasyonda mumlar yukarı yönü teyit etmiş.

AUDUSD sembolündeki Aylık grafikte tüccar, Ayı Çekiç?in takip ettiği bir Boğa Çekiç?in Sell sinyali üreten bir Cımbız Tepe formasyonu oluşturduğunu görebilir. Bu nedenle eğer fiyat Düşük fiyatın altına inerse o  zaman tüccar giriş fiyatından 210 ve 270 pip düşük TP fiyatlarıyla 0.8891 civarına bir Sell emri verebilir. Birleştirilen Çekiç mumları trend yönünü önemli şekilde etkileyebilirler.

Special Candlestick Patterns - Price Action Trading Strategy and Methods - Triangle Pattern

Price Action stratejisinde, Altın grafiklerinde trendin bu 1260?a tepki vermesi gerekirdi. Bazı Çekiç mumlarının birleşimi keskin ve eğimli hareket sinyali üretti. Burada birleşen Çekiç mumlarından sonra oluşan 30$ değerinde keskin bir mum var. Tüccar buradaki gibi başka bir örneği bulabilir, burada birleşik Çekiç mumları uzun ve keskin bir trend takip etmiş.

Tüccar, trend hareketinde önemli etkileri bulunan özel mumları bulma kabiliyetini geliştirmek için çok sefer pratik yapmalıdır.

Bu bölümlük bizden bu kadar, sonraki bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates