R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

R Stratejisi

0 0 Vote
Instructor

R Stratejisi

Forex Eğitimi Altmış Yedinci Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde R stratejisini detaylı olarak inceleyeceğiz.

R Stratejisi

R stratejisi basit yapısı ve yöntemine rağmen güvenilir ve güçlü sinyaller üretir. Tüccar R stratejisiyle trend yönünü ve trend sonlarında oluşan önemli eksenleri bulabilir. R stratejisini güçlü ve önemli destek ve direnç çizgilerinin yanında kullanabilir.

Zaman Çerçeveleri

Tüccar R stratejisini tüm zaman çerçevelerinde uygulayabilir ancak en güvenilir sinyaller H1 ve daha uzun zaman dilimlerinden elde edilecektir.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Semboller

R stratejisi Forex, Emtia ve Borsa gibi tüm sembollerde uygulanabilir.

Tamamlayıcı araçlar

Tüccar R stratejisini, RSI, Mum çubukları, Iraksama, Gizli Iraksama ve Fibonacci formasyonlarıyla birleştirebilir.

Dikkat edilmesi gereken uyarılar

Tüccar şu konuları hesaba katmalıdır:

 1. Piyasa fiyatı destek çizgisine en az 2 kere dokunmuş olmalıdır. 4?ten fazla erişilen destek çizgisi ideal destek çizgisidir.
 2. Uygun bir destek çizgisinin 15 dereceden fazla açısı bulunurken eğer açı 25 derecenin üstündeyse idealdir.
 3. Uygun zaman çerçeveleri H4 ve daha geniş aralıklardır.
 4. Eğer piyasa fiyatı, belirli bir direnç çizgisini geçtikten sonra direnç çizgisine önemli ölçüde dönüyorsa o zaman R stratejisi etkin olmayacaktır.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Sell Sinyali

Bir fiyat, destek çizgisini yukarı doğru tamamlanan mumlarla direnç çizgisinin üstünde geçip o direnç çizgisine doğru döndüğünde, eğer fiyat direnç çizgisini aşağı doğru geçer ve bir mumun Kapalı fiyatı bu çizginin altında oluşursa o zaman sell sinyali, fiyat o mumun Düşük fiyatının altına düştükten sonra meydana gelecektir.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Üç TP fiyatı şu şekilde elde edilebilir:

 1. Direnç çizgisi altında oluşan bir Ayı mumunun uzunluğu X1?e eşittir böylece 1. TP fiyatı giriş fiyatından X1 pip aşağıda olabilir.
 2. Verilen mumun Düşük fiyatı ve son zirvedeki mumun Yüksek fiyatı arasındaki mesafe X2?ye eşittir bu nedenle tüccar TP fiyatını giriş fiyatından X2 pip aşağıda olarak düşünmelidir.
 3. Bu bölgede önemli bir formasyon oluşursa tüccar bu formasyon aracılığıyla 3. TP fiyatını düşünebilir.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

SL fiyatına tüccarın seçtiği TP fiyatı düşünülerek karar verilebilir.

Grafikte, piyasa fiyatı direnç çizgisine 4 kez ulaştıktan sonra verilen çizgiyi yukarı doğru geçmiş ardından aşağı doğru dönmüş. Verilen direnç çizgisinin altında bir mum oluştuğu için tüccar bir Sell emri verebilir. TP fiyatlarına Ayı mumunun uzunluğuna göre karar verilebilir, bu mumun Düşük fiyatıyla son zirvedeki mumun Yüksek fiyatı arasındaki mesafe ve ayrıca bu alandaki bir Bayrak formasyonu daha kısa bir zaman çerçevesi içinde görülebilir.SL fiyatı seçilen TP fiyatına dayanarak çeşitlenebilir.

Önemli uyarılar

 1. Fiyat hiç bir şeye dokunmadan ya da bir şeyi geçmeden direnç çizgisine doğru yükseldiğinde, eğer direnç çizgisinin yanında güçlü bir Ayı mumu oluşursa o zaman fiyat o Ayı mumundan daha aşağı indikten sonra güvenilir bir Sell sinyali oluşur. Sol grafikte fiyat keskin direnç çizgisini geçememiş ve bu çizginin yanına geldikten sonra bir Kara Bulut/Yutan mum oluşmuş. Bu nedenle tüccar verilen mumun Düşük fiyatının altında bir Sell emri verebilir.
 2. Fiyat direnç çizgisini geçip yeniden ona doğru döndüğünde eğer direnç çizgisinde güçlü bir Boğa mumu oluşursa o zaman güvenilir bir Buy sinyali meydana gelecektir. Sağ  grafikte piyasa fiyatı direnç çizgisini geçmiş. Fiyat çizgiye doğru döndükten sonra piyasa fiyatı bu çizgiyi dibe doğru geçemez. Bir Delen Çizgi/Yutan mum bu direnç çizgisinde oluşmuş bu nedenle tüccar bir Buy emri verebilir. Fiyat direnç çizgisini dibe doğru geçtikten sonra tüccar Ayı mumunun altında bir Sell emri verebilir.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Buy Sinyali

Fiyat direnç çizgisini, direnç çizgisi üstünde bulunan tamamlanmış mumlarla dibe doğru geçip bu direnç çizgisine geri döndüğünde eğer fiyat direnç çizgisini yukarı doğru geçer ve mumun Kapalı Fiyatı bu çizginin üstünde oluşursa o zaman fiyat bu mumun Yüksek fiyatından daha yukarı çıktıktan sonra bir Buy sinyali ortaya çıkacaktır.

Üç TP fiyatı şu şekilde elde edilebilir:

 1. Direnç çizgisi üstünde oluşan bir Ayı mumunun uzunluğu X1?e eşittir böylece 1. TP fiyatı giriş fiyatından X1 pip yukarıda olabilir.
 2. Verilen mumun Yüksek fiyatı ve son vadideki mumun Düşük fiyatı arasındaki mesafe X2?ye eşittir bu nedenle tüccar TP fiyatını giriş fiyatından X2 pip yukarıda olarak düşünmelidir.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

 1. Bu bölgede önemli bir formasyon oluşursa tüccar bu formasyon aracılığıyla 3. TP fiyatını düşünebilir.

SL fiyatına tüccarın seçtiği TP fiyatı düşünülerek karar verilebilir.

Grafikte, piyasa fiyatı direnç çizgisine 5 kez eriştikten sonra verilen çizgiyi dibe doğru geçmiş ardından yukarı doğru geri dönmüş. Bu direnç çizgisinin üzerinde bir mum oluştuğu için tüccar Buy emri verebilir. TP fiyatlarına Boğa mumlarının uzunluğuna, bu mumun Yüksek fiyatı ve son vadideki mumun Düşük fiyatı arasındaki mesafeye göre karar verilebilir ancak bu bölgede geçerli bir formasyon yok.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

SL fiyatı seçilen TP fiyatlarına göre çeşitlenir.

Önemli uyarılar

 1. Fiyat hiç bir şeye dokunmadan ya da bir şeyi geçmeden direnç çizgisine doğru indiğinde, eğer direnç çizgisinin yanında güçlü bir Boğa mumu oluşursa o zaman fiyat o Boğa mumundan daha yukarı çıktıktan sonra güvenilir bir Buy sinyali oluşur. Sol grafikte fiyat keskin direnç çizgisini uzun süre geçememiş ve bu çizginin yanına düştükten sonra bir Boğa Çekiç mumu oluşmuş. Bu nedenle tüccar verilen mumun Yüksek fiyatının üstünde bir Buy emri verebilir.
 2. Fiyat direnç çizgisini geçip yeniden ona doğru döndüğünde eğer direnç çizgisinde güçlü bir Ayı mumu oluşursa o zaman güvenilir bir Sell sinyali meydana gelecektir. Sağ  grafikte piyasa fiyatı direnç çizgisini geçmiş. Fiyat çizgiye doğru döndükten sonra piyasa fiyatı bu çizgiyi tepeye doğru geçemez. Bir Yutan mum bu direnç çizgisinde oluşmuş bu nedenle tüccar bir Sell emri verebilir.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

Günlük zaman çerçevesindeki GBPUSD grafiğinde tüccar yukarı trendde R stratejisini bulabilir. Piyasa fiyatı direnç çizgisini 3 kez bulduktan sonra nihayet yukarı doğru geçmiş. Sonra piyasa fiyatı dibe doğru dönmüş ve direnç çizgisinin altında bir Ayı mumu oluşmuş. Tüccar bu mumun altında bir Sell emri verebilir. Bu strateji başarılı bir şekilde trendin sonundaki eksen noktasını belirler.

Aşağı trendde bir başka örnekte, piyasa fiyatı güçlü bir direnç çizgisine dokunmuş ancak direnç çizgisi geçilememiş. Direnç çizgisine yakın belirli bir noktada güçlü bir Yutan/Delen Çizgi oluşmuş. Bu nedenle tüccar bu mumun üzerinde bir Buy emri verebilir.

Bu örnekte olduğu gibi, bu stratejiyle elde edilen çok sayıda sinyal bulunur. Piyasa fiyatı 4 kez dokunduktan sonra direnç çizgisi nihayet dibe doğru kırılmış. Yutan bir Boğa mumu direnç çizgisine yakın bir yerde kapanmış bu nedenle tüccar bu mumun üzerinde giriş fiyatından 65 pip yukarıda olan TP fiyatıyla Buy emri verebilir.

Yukarı trendde bu stratejiye bir örnek daha. Piyasa fiyatı yukarıdaki direnç çizgisine 4 kez dokunmuş. Nihayet bu direnç çizgisi piyasa trendi tarafından geçilmiş ve ardından aşağı trend takip etmiş. Direnç çizgisinin altında bir Ayı mumu oluşmuş, tüccar bu mumun altında bir giriş fiyatıyla Sell emri verebilir. TP fiyatı giriş fiyatından 63 ve 84 pip düşük olabilir. Bir başka örnekte piyasa fiyatı direnç çizgisine 4 kez gelmiş ve kırılmadan sonra dibe doğru dönmüş. Bu Ayı mumundan sonra tüccar giriş fiyatından 85 pip daha düşük TP fiyatıyla Sell emri verebilir.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Aşağı trendde piyasa fiyatı 4 başarısız girişimden sonra direnç çizgisini dibe doğru geçebilmiş. Piyasa fiyatı direnç çizgisinin üstüne doğru ilerledikten sonra tüccar bu Boğa mumunun üstünde bir Buy emri verebilir. Bu stratejiyle beraber özel bir mum formasyonu da burada oluşmuş. TP fiyatı giriş fiyatından 97 ya da 155 pip yüksek olabilir. Piyasa fiyatı giriş fiyatından 220 pip yükseğe çıkacaktır.

Tüccarın R Stratejisini kullanarak giriş fiyatından 63 pip daha düşük bir Sell emri verebileceği bir başka örnek. Tüccar bu kullanışlı stratejiye her tüm sembollerde başvurabilir. Mesela günlük grafikteki bir yukarı trendde fiyat çizgiyi yukarı doğru geçene kadar direnç çizgisine 4 kez ulaşmış. Fiyat direnç çizgisinin altında düştükten sonra tüccar bu Yutan Ayı mumunun altına giriş fiyatından 308 pip daha aşağıdaki bir TP fiyatına sahip Sell emri verebilir. Bir başka R stratejisi önceki Sell emrinin artık TP fiyatına sahip olmadığını, giriş fiyatından 650 pip aşağıda olduğunu gösteriyor. Piyasa fiyatı öngörülen TP fiyatına ulaşmış. Yan yana iki R stratejisi var. Tüccar uzun direnç çizgisi üstünde de Yutan Boğa mumu oluşunca bir Buy emri verebilir. Önceki Sell emrinin 1. TP fiyatı giriş fiyatından 380 pip aşağıda ve 2. TP fiyatı diğer R stratejisi düşünülürse giriş fiyatından 650 pip aşağıda olabilir.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Bu strateji tüm zaman çerçevelerinde kullanılabilir. Altın grafiğinde, tüccar bu Yutan mumun altında bir Sell emri üreten R stratejisini çizebilir. TP fiyatı giriş fiyatından 394 pip aşağıda olabilir. Fiyat 390 pip aşağıya yaklaşık 1171$ civarına inmiştir. Bu sell sinyali fiyat 1900$?a ulaştıktan sonra Altının yukarı çıkacağı tahmininde bulunan bazı tüccarların öngörülerinin aksine oluşmuştur.

Tüccar ters ve devam noktalarını belirleyen bu uygun ve güvenilir stratejiyi bulma yetisini geliştirmek içim çok defa pratik yapmalıdır.

Bu bölümlük bizden bu kadar, sonraki bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates