Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Emir Türleri ve Özellikleri

8 1 Vote
Instructor

Emir Türleri ve Özellikleri

Forex Eğitimi Yirminci Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümde emir türlerini ve özelliklerini, kar ve zarar miktarını, bekleyen emirleri, emir değiştirme ve kapatma konularını işleyeceğiz.

Anlık Emir

Emirler, işlem yöntemine göre iki türde sınıflandırılırlar: Anlık emir ve piyasa emri. Bir aracı Anlık işlem emirleri sağlıyor ve bir tüccar bir sembol için işlem emrini belirli bir fiyattan vermek istiyorsa o zaman aracı o emri tam olarak tüccarın istediği fiyattan işleme koymak ZORUNDADIR.  Eğer bir emir alınamazsa, aracı tüccara emri yakın başka bir fiyattan açmak isteyip istemediğini sorabilir. Bir aracı Anlık emir sağlamıyor ama tüccar belirli bir fiyatta emir açmayı talep ediyorsa ve emir istenilen fiyattan verilemiyorsa bir aracının o emri, istenen fiyata yakın bir fiyattan açmak yetkisi bulunur. Anlık işlemlerde buy ve sell emirleri verildikleri halde, değişikliğe uğramadan kalır ancak Piyasa emirlerinde buna "Piyasaya göre alış" ve "Piyasaya göre satış" denir.

Kar Miktarı (Take Profit)

TP olarak kısaltılan Take Profit ya da kar miktarı bir emirde belirlediğiniz ve eğer bir emrin piyasa fiyatı hedef fiyata denkse  kabul ettiğiniz limittir. Eğer fiyat take-profit limitinizi karşılıyorsa o zaman emir otomatik olarak kapanacaktır. Doğal olarak bir satın al emrinde, take-profit fiyatı mevcut fiyattan daha fazla olmalıdır. Aksi halde, satış pozisyonunda bir tüccar take-profit fiyatını mevcut fiyattan az olarak vermelidir.

Kayıp Miktarı (Stop Loss)

SL olarak kısaltılan Stop loss ya da kayıp miktarı, eğer piyasa, bir emrinizde bulunduğunuz tahminin aksi yöne giderse kaybınızı sınırlandırmak için seçtiğiniz fiyattır. Bir alış emrinde SL, mevcut fiyattan daha düşüktür ancak satış emrinde SL mevcut fiyattan daha yüksek olmalıdır. SL, özellikle dalgalı piyasalarda ya da Cuma ve Pazartesi fiyatları arasından büyük farkların oluşacağı hafta sonları için şiddetle tavsiye edilir. Fark hacmi 10 ila 200 pip arasında olabilir.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Garanti

ICMBrokers gibi bazı aracılar SL ve TP fiyatlarını piyasa iş günleri içinde gerçekleştirebilirler (Cuma ve Pazartesi arasındaki boşluk dahil değildir), böylece emriniz SL ya da TP?nin piyasa fiyatına ulaşmasıyla otomatik olarak kapanır. Garanti, altın, benzin ve borsa üzerinde işlem yapan taraflar için çok önemlidir.

Deviasyon

Piyasa fiyatı aşırı dalgalanmayla karşılaştığında, bir tüccar tam istenilen miktarda emir açamaz ya da kapatamaz bu yüzden fiyat değişikliği ya da yeniden fiyatlandırma gerçekleşir. Bir tüccarın istediği fiyata yakın bir fiyatta emri kapama ve açmasına izin vermek için, Emir Penceresi?nde kayıtlı fiyatı etkinleştirmiş olmalıdır. Bu seçenek, Anlık İşlem emirlerini sağlayan aracılarda mevcuttur. Piyasa İşlem emirlerini temsil eden aracılar hali hazırda bu seçeneği tüm emirlerde uygulamaktadır.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Emir Penceresi

Bir tüccar farklı şekillerde Emir penceresini açabilir ancak en kolayı araç çubuğunun üstünde yer alan Yeni Emir butonuna tıklamak ya da klavye kısa yolu olarak F9 tuşuna basmaktır. İlk alanda  bir aracı tarafından  sunulan sadece aktif semboller listelenir. Mesela EURUSD_Ask, FXOpen aracısında işlem görmez çünkü bu aracı hem EURUSD hem de EURUSD-Ask sembollerini temsil eder. Market Watch?ta iki sembol de görüntülenmektedir, tüccar imleci semboller üzerinde hareketsiz tuttuğunda o sembolle ilgili detayların yer aldığı bir kutu görüntülenir. İşlem seçeneğinin önündeki ?No?, bu aracıda işlem göremeyecek bir sembol olduğu anlamına gelir. Bu durumda, FXOpen?da EURUSD işlem yapılabilir bir semboldür. Yeni Emir penceresini açtıktan sonra,  grafik GBPUSD?ye değiştirip EURUSD_Ask grafiğini getirdiğinde, GBPUSD sembolü, sembol kutusuna otomatik olarak yerleştirilir. Emir penceresinde işlem görebilir bir sembolü seçmek zorunludur.

Bir tüccar tarafından istenen hacim sonraki kutuda yer alır. Yorum kutusu, tüccarın gelecekte bununla ilgili yeniden bilgi almak ya da  gerekçesini hatırlamak için faydalıdır. FXOpen Anlık işlem emirlerini sunmadığı için Sell/Buy butonları  ?Sell by Market? (Piyasa göre Sat) ve ?Buy bu Market? (Piyasaya göre Al) şeklindedir. Yani bu bir aracının, emrinizin tam istediğiniz fiyattan açılamayabileceği ancak mevcut buna yakın piyasa fiyatının aracı tarafından otomatik olarak belirleneceği anlamına gelir. Mesela, bir Satış emir, önceki Satış ermine ek olarak seçildiğinde önceden seçilen zaman çerçevesinde görüntülenebilir. Tüccar, Sat opsiyonunu ?Buy by Market? butonuna tıklayarak seçebilir.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

Tüccarlar,  FxPro gibi, Anlık işlem sunan bir aracıya hesap için başvurabilirler.Yeni Emir butonu seçildiğinde SL ve TP alanları kullanıcının belirleyeceği rakamlar için etkin haldedir.Tüccarlar bu alanlardaki Yukarı/Aşağı butonlarına tıkladıklarında MT4 mevcut fiyatı otomatik girecektir. Emir türü, Tür alanında gösterilir. Tüccar, tahminlerine dayanarak Sell ya da Buy butonlarını seçebilir. Kullanıcı dalgalı piyasalarda, Fiyat Değişikliği ya da Yeniden fiyatlandırma durumunu kaldırmak için ?kayıtlı ücretten maksimum deviasyonu etkinleştir? kutusunu seçebilirler.Maksimum deviasyon, aracının dalgalı bir piyasadaki bir emir için düşündüğü pip oranlarını gösterir, mesela tüccarın iznine göre bu 4 ya da 10 pip olabilir. Mesela, EURUSD sembolünde 0.1 lotluk satı Sell emir seçilmiş.TP el ile girilebilmesine rağmen TP rakamlarına Yukarı/Aşağı butonlarıyla karar vermek çok daha uygun olacaktır. Bir Sell emri için TP, mevcut fiyattan daha düşük olmalıdır yani bu örnekte tüccar TP miktarını azaltmalıdır.Sonraki adım Sell butona tıklamak olacaktır, bir Sell emri belirtilen TP fiyatıyla EURUSD için verildi. Güncel MT4 platformlarıda, tüccar TP ya da SL fiyatını seçip, değiştirip silebilir dahası bunlar grafikte kolayca gösterilir.

Aynı aracı tarafından sağlanan Demo ve Gerçek hesapları arasında çok büyük farkların olduğu akılda tutulmalıdır. Çoğu aracı, Demo hesaplarında Gerçek hesaplara göre daha düşük komisyon ve spread?i daha hızlı bir platform hizmetiyle sunarlar. Demo hesaplarındaki mükemmel hizmet gerçek hesap fonksiyonlarında tatmin edici bir deneyim anlamına gelmez.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Bekleyen emir

Bekleyen emirler Limit ve Stop emirleri olarak sınıflandırılabilirler.

Buy Limit emri, bir tüccar piyasa eğiliminin aşağı eğilimdeki mevcut fiyattan daha düşük olan belirli bir fiyata (giriş fiyatı)erdikten sonra  yükseleceğine dair spekülasyonda bulunduğunda verilmelidir. Yani Buy Limit yükselme eğilimi için yapılan tahminle beraber  mevcut fiyattan daha düşük olan bir fiyat için verilmelidir.

Buy Stop emirleri, tüccar piyasa fiyatının artışı takiben daha yüksek belirli bir fiyata tırmanacağını tahmin ettiği daha yüksek fiyatlar için verilir. Bu yünden Buy Stop emir mevcut fiyattan daha yüksek bir fiyat olarak verilmelidir.

Sell Limit emir, bir tüccar piyasa eğiliminin yukarı eğilimdeki mevcut fiyattan daha yüksek olan belirli bir fiyata (giriş fiyatı) erdikten sonra düşeceğine dair spekülasyonda bulunduğunda verilmelidir. Tüccar Sell Limit emrini o fiyattan vermelidir bu nedenle mevcut fiyattan daha yüksek bir rakam girmelidir.

Sell Stop emirleri tüccar tarafından, piyasa fiyatı mevcut fiyat yerine daha düşük belirli bir fiyata  karşılık geldikten sonraki zamanlarda verilir.  Bu nedenle Sell Stop emir için mevcut fiyat yerine daha düşük fiyat seçilmelidir.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Sonuç olarak Limit emirleri belirlenen bir ücret üzerinde yön değişikliği olabilecek piyasalarda verilirken Stop emirleri bir tüccarın, fiyat önemli bir seviyeye ulaştıktan sonra bile piyasa değişikliğinin HİÇ yön değiştirmeyeceğini tahmin ettiğini gösterir.

Tüccar, bekleyen her emir için fiyatın belirlenene ulaştığında emrin etkin hale geleceği bir bitiş tarihi belirleyebilir.Bunu bir örnekle daha rahat açıklayabiliriz. Bir tüccar Yeni Emir penceresini EURUSD sembolüyle açabilir.Emir türü Bekleyen Emir olarak değiştirilmelidir. Yeni bir opsiyon, Emir penceresinde görüntülenecektir. Bu örnekte Buy Stop emri seçilmiştir böylece başlangıç fiyatı mevcut fiyattan daha yüksek olmalıdır. Bir Emrin altında, tüccarın Buy Stop emri vermesi için mevcut fiyata eklemesi gereken minimum pipleri gösteren yorum görüntülenir. Forex piyasasında bu 2 ila 20 pip arasındayken Emtiya piyasasında normalde pip sayısı daha yüksek olur. Bu örnekte mevcut fiyatın 1.37221 olduğu göz önüne alınırsa Buy Stop emir ücreti 1.37400 olabilir. Emir Ver butonuna tıkladıktan sonra, emir gönderilir ve detaylarıyla birlikte grafikte görüntülenir. Mesela, tüccar fiyatın yukarı çıkacağını bekleyebilir ancak yukarı hareketinden önce belirli bir değere düşecektir. Öyleyse EURUSD sembolü için 1.37020 fiyatına sahip bir Buy Limit emri verilebilir. Tüccarın tahminlerine göre piyasa fiyatı 1.37400 fiyatından daha yüksek bir çıkış eğilimine doğru ilerledikten sonra belirli bir seviyeye doğru inişe geçer.

GBPUSD sembolünde, tüccar iniş yönünü takip ediyor bu yüzden mevcut fiyattan 10 pip eksik daha düşük bir Sell Stop emri verebilir. Fiyat Kutusuna 1.6790 yazılır ve Emir ver butonuna tıklanır. Tüccar aşağı eğilimden önce ufak bir yükseliş hareketini ön görürse o zaman 1.6850 fiyatlık bir Sell Limit emri verebilir. Her iki emir de buradaki grafikte görüntülenir. Eğer bitiş tarihi tüm emirlere eklendiyse , tüccar  tercih edilen emre sağ tıklamalıdır. Menüden Değiştir seçeneğine gidildiğinde, Emir penceresinde yer alan Bitiş kutusunu seçilebilir. Tüccar yeni bir emir vermek istediğinde ya da önceki bir emrin değiştirme penceresinde bile bitiş tarihi ayarlanabilir. Bitiş tarihi belirli bir saat, gün, ay ve yıl olarak ayarlanabilir. Bitiş tarihli bir emir, bitiş tarihine kadar etkin kalacaktır.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

Değiştirme

Emirleri değiştirme SL,TP veya bitiş zamanı için uygulanabilir.

Emirler terminal penceresinin İşlem sekmesinde listelenir.

10 pipten az olan bu emirlerin TP alanından TP fiyatına kadar olanlar yeşil renkte, emirlerin SL fiyatıyla arasında 10 pip?ten az olduğu farklarda SL alanı kırmızı renkte gösterilir. Gerçekleştirilen emirler bir bölümde sınıflandırılırken bekleyen emirler bir başka grupta tutulabilir. Mesela gerçekleştirilmiş bir Sell emri verilen emre sağ tıklandığında çıkan menüdeki Değiştir ya da Emri Sil seçenkleriyle değiştirilebilir.  Bu örnekte tüccar SL fiyatını uygulamamış. Tüccar el ile burayı doldurabilir ya da mevcut fiyatla SL fiyatı arasındaki fark hacmini Seviye alanından seçebilir. Seviyedeki değer pipette birimleriyle gösterilir yani 100 puan 10pip fark demektir. SL ve TP fiyatları değiştirme penceresinden değiştirilebilir. Klavyedeki Backspace tuşuyla seçilen miktarları kaldırılabilir böylece belirli bir emirden silinmiş olurlar. Tüccar dilediği emre değiştirme penceresindeki İşlem sekmesinden SL ve TP fiyatı ekleyebilir. Bekleyen emirler için değişiklikler de aynı şekilde yapılır. Mesela, bir Buy Stop emrinde tüccar Fiyatı, SL, TP ve Bitiş zamanını değiştirebilir. Bekleyen emirler değiştirme penceresinden silinebilir ya da tüccar bunu Terminal penceresindeki İşlem sekmesinde her bir emrin sağ tarafında yer alan sil butonuyla gerçekleştirebilir.

Trailing Stop/Break Even (Takip Eden Zararı Durdurma/ Başa Baş Noktası)

Fiyatın TP noktasına doğru ilerlediği bir işlemde tüccar, SL fiyatının başlangıç fiyat emrine döneceği bir seçenek kullanabilir. Bu opsiyona Trailing Stop denir. Tüccar eğer fiyat TP fiyatına doğru daha yüksek bir oranda ilerlerse Trailing Stop mikatrını seçmelidir; SL, mevcut fiyat üzerinden Trailing Stop miktarlı yeni fiyata otomatik olarak uygulanacaktır. Break Even, emir üzerinde SL fiyatının tüccar tarafından el ile değiştirildiği bir seçenektir.Bir emre Trailing Stop seçeneğinin eklenmesi örnekle gösterilmiştir. Terminal penceresindeki İşlem sekmesinde belirli bir sembole sağ tıklanır ve Trailing Stop seçeneğinde istenen miktar seçilir. Bu örnekte Trailing Stop miktarı 15 puan olarak belirlenmiştir. Bu, fiyatın 15 fiyattan TP fiyatına doğru ne zaman geçiş yapsa, SL?un mevcut fiyatla arasında 15 pipette olacağı anlamına gelir. Yani piyasa fiyatı TP noktasına doğru inerse, SL emir fiyatına dönüşecek ve TP fiyatına doğru oluşacak sonraki hareketlerde SL, yeni fiyatın mevcut fiyatla arasına 15 pipette koyacağı şekilde değiştireceği anlamına gelir. Normalde ufak bir Trailing Stop değeri bir emrin birden bire kapanmasına sebep olur çünkü 15 pipette değeri, normal dalgalanmaya sahip bir piyasanın çok kısa bir sure içinde erişebileceği bir değerdir. Bu emir ufak bir osilatörle otomatik olarak kapanır, yeni SL fiyatına ulaşıldı. Bir başka emir belirli bir TP ve SL miktarıyla verilebilir. Tüccar daha yüksek bir puan girmek istiyorsa Özel seçeneğine gidilmeli ve tercih edilen miktar girilmelidir. Bu değerin pipette biriminde olduğu hesaba katılmalıdır bu yüzden tüccar 40 pip seçmek istiyorsa 400 pipette değeri girilmelidir. Normal dalgalanmaya sahip bir piyasada tavsiye edilen 400 puanlık bir Trailing Stop emridir.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Pozisyonu kapama

Emirler tamamen ya da kısmen kapatılabilir. Tüm etkin emirler Terminal penceresinde gösterilir. Bazıları 0.1 hacme diğerleri daha fazlasına sahiptir. Mesela tüccar değiştirme penceresinden bir emri kapatabilir. Emir değiştirme penceresindeki Kapat butonuna tıklanarak tamamen kapatılabilir. Ayrıca değiştirme penceresinde verilen emrin hacmi değiştirilerek kısmen kapatılabilir. 1 lotluk emirde tüccar Hacim alanına 0.2 lot girip Kapat butonuna tıklarsa verilen emirden sadece 0.2 lot kesilecektir. O emrin kalan miktarı 0.8 lot?tur. Bir emri kısmen kapama aracı tarafından temin edilen hesaba bağlıdır. Mesela FXPro tarafından her emir için verilen miktar 0.1 lottur bu nedenle tüccar hacmi 0.1 lot?dan daha çok azaltamaz ancak ICMBrokers?da ise emir hacimleri 0.1lot olarak sunulur ve kısmen kapatılabilir.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Tüccarlar, Sell emrindeki fiyatın SL puanını karşıladığı durumda emrin kapanacağını; fiyatın TP seviyesine ulaştığında ise emrin TP artı spread miktarını geçmediği süre açık kalacağını unutmamaları gerekir. Buy emrinin kapanması için  fiyat TP fiyatına ulaşmalıdır. Eğer fiyat SL fiyatına doğru hareket ederse, SL fiyatına ulaşmasa bile emir kapanacaktır. SL fiyatı artı spread emir fiyatına sadece SL fiyatından daha yakındır. Mesela eğer bu emirdeki SL fiyatı 1.66955 ise ve GBPUSD spread?i 2pip ise o zaman emir 1.66975?te kapanacaktır. Sell Stop emirde platform bekleyen emir Sell Stop fiyatına ulaşır ulaşmaz gerçekleştirecektir. Buy Stop emri ise spread miktarıyla birlikte daha önce gerçekleştirilecektir.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Bu bölümlük bu kadar, bir sonraki sefer ve bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates