Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

Iraksama ve Yakınsama

0 0 Vote
Instructor

Iraksama ve Yakınsama

Forex Eğitimi Kırk İkinci Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel finans eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Yakınsama ve Iraksama kapsamlı olarak anlatılacaktır.

Yakınsama ve Iraksama

İşlem hacmi verilen trend yönünü daha fazla ilerlemeye rağmen desteklemiyorsa o zaman Yakınsama ve Iraksama oluşur. Mesela, Fiyat daha yukarı yöne çıkarak belirli bir seviyeye kadar artmış ancak tüccarların çoğu artık Buy emri verme eğiliminde değil, bazıları ise emirlerini kapamış.Yakınsama ve Iraksama durumunda trend mevcut yönüne tüccarlar tarafından verilen az sayıyla emirle devam eder.

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Iraksama

Iraksama durumunda, piyasa fiyatı artış yönüne devam eder ve yeni zirveler yükseliş trendiyle öncekilerden daha yüksektir ancak osilatör trendi düşmekte ve yeni dalga ile zirveler öncekilerden daha alçaktadır. Bu tüccarların daha fazla yükselişi desteklemediklerini ancak piyasa fiyatının arttığını gösterir. Iraksama her hangi bir Sell emrini göstermez ancak tüccarları Buy emri vermekten caydırır. Bu durumda tüccarların Buy emirlerini kapamaları önerilir.

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Yakınsama ya da Negatif Iraksama

Yakınsama durumunda piyasa fiyatı artış yönüne devam eder ve yeni vadiler aşağı trendle öncekilerden alçaktadır ancak osilatör trendleri artar ve yeni dalga ile vadiler öncekilerden daha yüksektir. Bu, tüccarların daha fazla düşüşü desteklemediklerini ancak piyasa fiyatının düştüğünü gösterir. Yakınsama, her hangi bir Buy emrini göstermez ancak tüccarları Sell emri vermekten caydırır. Bu durumda tüccarların Sell emirlerini kapamaları tavsiye edilir. Iraksama zirvelerde oluşurken Yakınsama vadilerde meydana gelir. RSI, MACD ve AO Yakınsama ve Iraksamayı önemli ölçüde tanımlayan etkin ve yaygın osilatörlerdir. Tüccarlar, Iraksama ve Yakınsamanın çoğu zaman geçerli olmadığını ve piyasa trendinin aksi yönde harekete sahip olmalarından dolayı doğru trend yönünü göstermediklerini hesaba katmalıdır. MT4 platformunda, MACD grafiğe eklenmiştir. Daha yüksek zirvelere sahip yukarı bir piyasa trendinde, MACD yeni zirvelerin öncekilerden daha alçak olduğu aşağı bir trendi göstermektedir. Bu durum tüccarların daha fazla piyasa fiyatı artışını desteklemediklerini gösterir. İlk iki zirveye daha dikkatlice baktığımız zaman MACD bu bölgede kuvvetli bir Iraksama göstermiş olsa trendin yukarı hareketine devam ettiğini anlarız. Piyasa fiyatının yukarı bir trende sahip olduğu ve MACD trendinin azaldığı bir başka örneğimiz var. Burada, piyasa trendi düştüğü için tüccar Buy emri vermemelidir. Aşağı piyasa trendindeki bir başka örnek bir Sell emrinin bu bölgede uygun bir işlem olmadığını gösterir. Piyasa fiyatı düşerken MACD trendi yukarı yönü takip etmektedir. Tüccar, bir piyasa trendindeki Iraksama ve yakınsamayı fark etmek için de RSI\\'yı kullanabilir. Aşağı trenddeki bir piyasa trendinde, RSI yukarı trende sahip. Trend çizgisi aracılığıyla her iki vadi trendleri bağlanarak yakınsama görülebilir. Piyasadaki aşağı trende rağmen, RSI trendi artmış bu yüzden bu nokta Sell emri vermek için uygun bir nokta yaratmamış. Sonraki dalgalarda bir Iraksama oluşmuş ve burada piyasa trendi yukarı yönde hareket ederken RSI trendi düşmüş. MACD RSI\\'ya göre Yakınsama ve Iraksamayı tanımlamak için daha uygundur.

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Tüccarın Iraksama ve Yakınsama kullanarak emir verme niyeti varsa bazı noktaları hesaba katmalıdır;

  • Başarılı bir emir vermek için Baş ve Omuz, İkili Tepe ve Dip, Üçlü Tepe ve Dip ya da Takoz gibi çok sayıda tersine model  Yakınsama ve Iraksamayı doğrulayacaktır.
  • Aşırı alım ve satım Yakınsama ve Iraksamadan çıkarılan tercih edilen emri doğrulayabilir.
  • Iraksama ve yakınsama, piyasa trendiyle aynı yöne sahip emri kapatması gerektiğini doğrulayabilir.
  • Uzun süreli bir trendde kısa süreli tersine swing varsa, uzun trendde kabul gören yöne doğru emirler için uygun noktaların bulunmasında Yakınsama ve Iraksama kullanılabilir.
  • Tersine mumlar Yakınsama ve Iraksama sinyallerini doğrulayabilirler.
  • Fiboannci fomrasyonu Yakınsama ve Iraksama sinyalleri için doğrulama almak için kullanılabilir.
  • Destek ve direnç çizgileri, Yakınsama ve Iraksama sinyalleri için doğrulama elde etmede kullanılabilir.

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

Bu bölümlük bu kadar, sonraki sefer ve bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates