Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

İkili Opsiyon Sözleşmelerinin Farklı Türleri

0 0 Vote
Instructor

İkili Opsiyon Sözleşmelerinin Farklı Türleri

Forex Eğitimi Altmış Dokuzuncu Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Farklı Tür İkili Opsiyon Sözleşmelerini inceleyeceğiz. Asıl odağımız İkili Opsiyon olacak ancak Opsiyonları da ayrıntılarıyla anlatacağız.

İkili Türleri

İkili Opsiyonların iki türü vardır: Avrupa ve Amerika.

Avrupa Opsiyonu

Bu Opsiyonda tüccarlar sözleşme bitiş zamanına kadar beklemek zorundadır. Sözleşme ancak bitiş tarihine ulaşılırsa yürürlüğe girer.

Amerika Opsiyonu

Bu, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi arasında yürürlüğe giren en yaygın Opsiyon türüdür.

İkili Opsiyon Türleri

İkili Opsiyon tedarikçileri müşterilerinin taleplerine göre çok sayıda farklı İkili Opsiyonu temsil ederler. En basit türleri en yaygın ticaret yöntemleridir.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

İkili Opsiyonlar farklı özelliklere göre sınıflandırılırlar.

Bu sınıflardan biri işlem türünün kar/risk oranına bağlıdır. Sonuç olarak daha riskli olanın daha cazip kar oranı bulunur. En yaygın ve basit olanların karı Premium?un %40 ile %80?i arasında yer alırken en karmaşık olanlar Premium?un %500?ünün üzerinde kar verirler. Bir sözleşmede ne kadar yüksek bir katılım fiyatı seçerseniz kar miktarı o kadar fazla olacaktır. Eğer merdiven türü bir ticaret seçerseniz katılım ücretinin daha uzak seviyesi yakın seviyeye göre daha karlı olacaktır.

İkili Opsiyonların düzenlendiği en yaygın kategori sözleşme süresince katılım ücretinin hareketine göredir.

Yukarı/Aşağı, Klasik Yüksek/Düşük, Call/Put

Tüccarın mevcut fiyat üzerinden fiyat hareketinin yönünü tahmin etmesi İkili Opsiyonun en kolay ve en çok kullanılan ticaret türü olarak bilinir. Eğer Call satın alındıysa o zaman fiyat bitiş zamanı sonunda mevcut fiyattan yukarıda olmalıdır ki kar elde edilebilsin. Bu türdeki ödeme %40 ila %90 arasındadır. Katılım fiyatı ve mevcut fiyat arasındaki fark ve tahmin edilemezlik fazladır.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Daha Yüksek/ Daha Düşük, Yukarı/Aşağı

Call/Put?a kıyasla daha karmaşık olan yapısından dolayı bu tür ticaret işlemindeki ödeme Premium?un %100?ünde fazladır hatta %1200?e kadar artar. Bu türde tüccar katılım fiyatına (hedef fiyatı) karar vermelidir. Eğer fiyat bitiş tarihindeki katılım fiyatında durur ya da bunu geçerse kar elde edilir. Mesela, tüccar katılım fiyatının 1 günlük bitiş süresinde mevcut fiyattan 25 pip yüksek olacağını tahmin ediyor. Eğer bitiş zamanında fiyat hedef fiyatta olursa ya da onu geçerse tüccar başarılı bir sözleşme yapmış olur.

Aralık, Kanal, Tünel, Sınır, Seviye

Farklı isimlere rağmen ticaret kavramı aynıdır, tüccarlar fiyatın içeride ya da dışarıda dalgalanacağı bir bölgeye karar vermelidir. Bu tür ikiye ayrılır: Aralık İçi (Aralıkta) ve Aralık Dışı.

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

Aralık İçi

Bir varlığım monoton hareketi düşünülürse tüccar 1 haftalık bitiş süresi olan sözleşmenin başarılı olabileceğini tahmin edebilir. Mevcut fiyattan daha yüksek ve daha düşük noktalara sahip bir alan belirlenmelidir. Eğer bitiş zamanında fiyat belirlenen alanların sınırlarını geçmezse o zaman tüccar kar elde eder aksi halde Premium?u ve sözleşmeyi kaybederler. Bazı İkili Opsiyon tedarikçileri tüccarların bir bölgenin yüksek ve düşük sınırlarını seçmelerine izin verse de diğerleri o alanın önceden tanımlanan noktaları dahilinde fiyatın hareket etmesi gerekliliğini temsil ederler. Daha sıkı sınırlara sahip bir alan %10 ila %600 arasında değişen daha yüksek Ödeme ile sonuçlanır.

Aralık Dışı

Aralık içi türünün aksine fiyat belirlenen alanın sınırlarını geçmeli ve bitiş zamanında o bölgenin dışında kalmalıdır. Bu tür, özellikle sözleşme zamanı süresince tesiri büyük bir olay ya da duyurunun olacağı oldukça dalgalı olan varlıklarda karlıdır. Bu türün ödemesi kenar fiyatlar arasındaki farka bağlı olarak %50 ila %700 arasındadır ayrıca sözleme esnasında gerçekleşen önemli ve ilgili bir toplantıyı takip eden sonuçlara bağlıdır.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Merdiven

Merdiven en güncel türlerden biridir, IGMarkets ve GOptions gibi tedarikçiler tarafından temsil edilir. Farlı seviyelerdeki Katılım fiyatları (hedef fiyat) ve çeşitli ödeme miktarları  önceden tanımlı oranlarla temsil edilir aksi halde tüccarlar seviye ve oranları belirleyebilir. Elbette ki oranlar ne kadar yakınsa uzak seviyelere göre daha az Ödemeleri bulunur. Sözleşmeden belirli bir kar elde etmek için fiyat bitiş süresinin sonunda verilen seviyeyi geçip onu geride bırakmalıdır. Bir varlıktaki direnç ve destek seviyelerine benzer ancak bitiş zamanı da hesaba katılmalıdır. Eksen noktaları tüccar bu tür bir sözleşmeye girmek istediğinde yararlı olacaktır. Ödeme, değer seviyesi tarafından erişilmesine ve bitiş zamanına göre %60 ila %400 arasındadır.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Temas

Bu tür sözleşmede bir ya da iki fiyat seviyesi bulunur. Bunlar sözleşmenin başarı ya da başarısızlığını belirler. Takip eden alt türler karlı bir sözleşme için tamamlanmış olması gereken sözleşme şartlarını belirler.

Tek Temas

Fiyat bitiş zamanından önce en az bir kez katılım fiyatına ulaşmalıdır. Fiyatın katılım fiyatına bir defadan çok dokunması ya da onu geçmesi fark etmez, bu sözleşmeden kar elde edilmiş olur.

Temassız

Eğer katılım fiyatına  sözleşme süresi boyunca bir kez bile olsa erişilirse ya da temas edilirse tüccar sözleşmeyi ve sonuç olarak Premium?u kaybeder.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

İkili Tek Temas

Tek Temas yöntemine benzer ancak iki katılım fiyatı vardır, biri mevcut fiyattan yüksek diğeri ise düşüktür. Fiyat, sözleşme süresi boyunca her hangi bir katılım fiyatına gelirse sözleşme tüccar için başarılı olarak sonuçlanır.

İkili Temassız

İkili Tek Temasın aksine, Fiyat  sözleşme süresi boyunca mevcut fiyatın yukarısında ya da aşağısında olan katılım fiyatlarına asla ulaşmamalıdır. Her hangi bir erişim seviyesine tek bir defalık erişim bile sözleşmenin kaybına sebep olur. ForexTicareti bölümünde anlatılan Price Action tekniği tüccar bu tür bir sözleşmeye girdiğinde faydalıdır. Genellikle  ödeme erişme ve mevcut fiyat farkından etkilenerek %30 ile %480 arasındadır.

Çift Opsiyonu

İkili Opsiyon ticaretinde, tüccarın iki bağımsız varlığı karşılaştırarak eşit sözleşme zamanında hangisinin daha fazla fiyat değişikliğine maruz kalacağını belirttiği daha ender bir yöntem vardır. Çift Opsiyon modelindeki ödeme %50 ila %90 arasındadır.

Bu bölümlük bu kadar, sonraki bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates