Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Kara Bulut-Delen Çizgi ve Yutan Mum Modelleri

0 0 Vote
Instructor

Kara Bulut-Delen Çizgi ve Yutan Mum Modelleri

Forex Eğitimi Yirmi Yedinci Bölümü

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Kara Bulut - Delen Çizgi ve Yutan Mum Formasyonlarını inceleyeceğiz.

Kara Bulut mumu

En önemli formasyonlardan olan Kara Bulut mumu genelde bir trendin aksi yöne dönüş noktasında görülür. Trend bir yöne doğru ilerlerken, önemli bir haber aşağı yöne doğru ani bir değişime sebep olur ve bunu bir Bearish mum takip eder. Kara Bulut mumları hakkındaki analiz en son iki muma dayanır. Eğer ikinci mumun Açık ve Yüksek fiyatı ilk mumun sırasıyla Kapalı ve Yüksek fiyatının üstündeyse o zaman Kara Bulut mum formasyonu oluşur. Bir Kara Bulut mumunun ideali formu ikinci mumun Kapalı fiyatının ilk mum gövdesinin orta noktasından daha düşük ayrıca ikinci mumun Açık fiyatının ilk mumun Yüksek fiyatından daha yüksek olduğu zamanda oluşur.

Delen çizgi

Delen Çizgi, Kara Bulut formasyonunun aksine aşağı trendde oluşur ve iniş yönü üzerindeki aksi bir trendi işaret eder. Kara Bulut gibi, Delen Çizgi modeli iki mumdan oluşur. Bir Delen Çizgi, önemli bir haber ya da olayın bir trendin aşağı inen yönünü yukarıya doğru değiştirdiği zaman oluşur. İkinci mumun Açık ve Düşük fiyatının ilk mumun sırasıyla Kapalı ve Düşük fiyatından daha düşüktür. İdeal Delen Çizgi modeli, ikinci mumun Açık fiyatı ilk mumun Düşük fiyatından aşağıda olduğu ayrıca ikinci mumun Kapalı fiyatının ilk mumun tüm gövdesinin orta noktasından yukarıda olduğu her zamanda gelişir.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

Kara Bulut ve Delen Çizgide, ideal durumlardan her hangi biri uygun ve başarılı bir ticaret için işlem emrinin verilebileceği fiyatı işaret eder.MT4\\'teki bazı örnekler faydalı olacaktır. Bir Delen çizgi mumu aşağı trendde oluşmuştur. İkinci mumun Açık ücreti ilkinin Kapalı ücretinin altında değildir bu nedenle ideal durumlardan biri gerçekleşmemiştir. İkinci mumun Kapalı fiyatı ilk mumun gövdesinin ortasından daha yüksektir sonuç olarak ideal Delen Çizgi\\'nin bir diğer ideal şartı karşılanmıştır.Buy emrinin giriş fiyatı ikinci mumun Yüksek fiyatının üstünde ayrıca ikinci mumun Düşük Fiyatı SL ve ikinci mumun toplam uzunluğu 122 pipe eşit olduğu için TP\\'si de giriş fiyatından 122 pip daha yukarıda olmalıydı. Piyasa fiyatı bir düşüşü takiben yükselmiş ve sonunda istenilen fiyata çıkmış. Bir başka örnek, yukarı trendde olan bir Kara Bulut\\'u gösteriyor. Burada ikinci mumun Açık fiyatı ilk mumun Kapalı fiyatından daha yüksek, ilk mumun Yüksek fiyatı ise ikinci mumun Yüksek fiyatından daha düşük.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

Tüccar ideal şartları kontrol ederse, ilk mum uzunluğunun 38 pip civarında olduğunu anlayacaktır. İkinci mumun Kapalı fiyatı ilk mum gövdesinin ortasından daha düşüktür böylece ideal şartlardan biri karşılanmıştır. Eğer mum bilgisi göz önüne alınırsa ikinci mumun Açık fiyatı 98.90, ilk mumun Yüksek fiyatı ise aynı şekilde 98.80\\'dir. İkinci mumun Açık fiyatı ilk mumun Yüksek fiyatına denktir bu nedenle bir Sell emri vermek için tüccarlara büyük bir fırsat sunar. Tüccar grafikte yer alan daha fazla formasyon bulmak için grafiği yakınlaştırabilir daha detaylı incelemek isterse bu özelliği arttırarak kullanabilir. Bir başka örnekte başka bir formasyonu inceleyelim. Bu örneği yakınlaştırdığımızda bunun bir Kara Bulut formasyonu olmadığını görüyoruz. Sonraki örnek aşağı trenddeki Delen Çizgide Delen Çizgi formasyonun gereksinimlerini karşıladığını görüyoruz. Emir fiyatı, emrin giriş fiyatından 100 pip daha yüksek olan TP fiyatlı ikinci mumun Yüksek fiyatı için verilmelidir.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Delen Çizgi ve Kara Bulut mumları tüccarlar tarafından göz önüne alınması gereken önemli ve etkin formasyonlardır.

Yutan Ayı mum formasyonu

Yutan Ayı (Bearish Engulfing), yukarı trendin tersine dönüş noktasında oluşan önemli bir mumdur. Burada ikinci mumun Kapalı fiyatı ilk mumun Açık fiyatından daha düşüktür. İkinci mumun Düşüğü ilk mumun Düşüğünün altında olmalıdır.

Yutan Ayı için ideal şartlar şu şekildedir:

  1. İkinci mumun Açık fiyatı ilk mumun Kapalı fiyatından yüksektir.
  2. İkinci mumun Yüksek fiyatı ilk mumun Yüksek fiyatından yukarıdadır.
  3. İkinci mumun Kapalı fiyatı ilk mumun Açık fiyatının altındadır.
  4. İkinci mumun Düşük fiyatı ilk mumun Düşük fiyatından aşağıdadır.

İkinci mum ilk mumun tüm fiyat noktalarını kapsar bu nedenle Yutan denmektedir.

Yutan Boğa mumu

Yutan Boğa (Bullish Engulfing) formasyonu iki mum içeren aşağı yön üzerinde tersine dönüş noktasını gösterir. Gereksinimleri şu şekildedir: İkinci mumun Yükseği ilk mumun Yükseğinin üstünde olmalı ayrıca ikinci mumun Kapalı fiyatı ilk mumun Kapalı fiyatından daha yüksek olmalıdır.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

Bu formasyonla ilgili ideal şartlar şu şekildedir:

  1. İkinci mumun Açık fiyatı ilk mumun Kapalı fiyatından daha düşüktür.
  2. İkinci mumun Yüksek fiyatı ilk mumun Yükseğinden yukarıdadır.
  3. İkinci mumun Kapalı fiyatı ilk mumun Açık fiyatından daha yüksektir.
  4. İkinci mumun Düşük fiyatı ilk mumun Düşüğünden daha aşağıdadır.

Grafikte çok sayıda faydalı örnek var. Yutan Boğa mumu, aşağı trendde oluşmuş burada ikinci mumun Yükseği ilk mumun Yüksek fiyatının yukarısında; ikinci mumun Kapalı fiyatı ilk mumun Açık fiyatının yukarısında. Piyasa artışının 123 pip yukarıda olacağı düşünülmüş. İkinci mum da Uzun mum. Buy emri vermek için harika bir nokta.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Bir başka Yutan Ayı örneği ideal şartları takip eden aşağı trend için gösteriliyor.  Başka bir Yutan model, aşağı yönün takip ettiği bir noktada oluşmuş. Bir diğer Yutan Ayı mumunu keskin bir iniş takip etmiş. Diğer Artan Yutan mum örneği ise yukarı yönün takip ettiği bir aşağı trend üzerinde yer alıyor. İdeal şartların tamamını karşılayan Yutan Boğa mum örneği aşağı trenddeki aksine dönüş noktası üzerinde. Özellikle Emtia piyasasında Benzin grafiği gibi çok çeşitli örnekler mevcut. Başka bir Yutan model ise bu grafikte görülebilir. Tüccar bir grafikte çok sayıda formasyonu bunları kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra fark edebilir.

Bu bölümlük bu kadar, sonraki sefer ve bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates