Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Baş ve Omuz Devam ve Dönüş Formasyonları

10 1 Vote
Instructor

Baş ve Omuz Devam ve Dönüş Formasyonları

Forex Eğitimi Otuzuncu Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Baş ve omuz devam ve dönüş formasyonlarını detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu formasyonlar hakkında ayrıntıya girmeden önce tüccarlar bazı zorunlu konuları anlamış olmalıdır.

Aşağı Trend Boyun çizgisi

Tüccar boyun çizgisini, oluşan sol omuz vadisiyle sağ omuz vadisini bağlayarak çizebilir. Sol vadi, sol omuz ve Baş arasında, sağ vadi ise Baş ve sağ omuz arasında yer almaktadır. Baş ve Omuzun Dönüş formasyonu olması nedeniyle bu format yukarı trendde oluşacak ve sonuç olarak öngörülen trend piyasa fiyatı boyun çizgisini geçtiğinden aşağıya doğru olacaktır.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Yukarı Trend Boyun Çizgisi

Boyun çizgisi yine tüccar tarafından sol omuz tepe noktasıyla sağ omuz tepe noktasını bağlayarak çizilebilir. Sol tepe noktası sol omuz ve Baş arasındayken sağ tepe noktası Baş ve sağ omuz arasında yer alır. Baş ve onuz formatı aşağı trendde oluşacağı için fiyatın tahmin edilen yönü boyun çizgisini geçtikten sonra yukarı doğru olacaktır.

H yüksekliği

Aşağı trendde Baş zirvesi ve Boyun arasında veya Baş dip ve boyun çizgisi arasında dikey bir çizgidir.

Giriş fiyatı

Emir giriş fiyatı, Boyun çizgisinin piyasa fiyatını geçtiği noktadır.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Take Profit (Kar Al)

Take profit H\\'ye ya da H değerinin yarısına eşittir.

Stop Loss (Zararı Durdur)

Azalan modda Stop Loss sağ omuz zirve noktasının üstündeyken, arttan modda Stop Loss fiyatı sağ omuz vadisinin altına konabilir.

Son öpücük

Son öpücük, tüccarın emir verebileceği lehte olan bir noktadır, daha önce Boyun çizgisini geçen fiyatın tekrar o noktaya döndüğünde gerçekleşir.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Grafikler farklı Baş ve omuz formasyonlarının özelliklerini göstermektedir.  Küçük farklılıklara sahip 3 farklı dönüş türü vardır. İlk grafikte, yükselen trendde fiyat sol omuz tepe noktasına ulaşana kadar yukarı trend içinde yükselir sonra Baş zirvedeki yukarı eğilimin takip ettiği küçük bir iniş gerçekleşir ardından başka bir düşüş ve takip eden yükselişle beraber sonunca aşağı hareket daha fazla iniş göstererek boyun çizgisini geçer. Ortadaki grafik bir başka yukarı trend örneğini göstermektedir. Sol omuz, Baş ve sağ omuz oluşmuştur ve Boyun çizgisi yukarı trendde sol omuz vadisini sağ omuz vadisine bağlayarak çizilir. H Baş zirvesinden Boyun çizgisine olan dikey çizgidir. Boyun çizgisi bazen yatay olsa da eğim sıkça görülür. Sağ üst grafikte, tüccarların uygun olmayan veya geç giriş fiyatı sebebiyle her hangi bir emir vermedikleri eğimli Boyun çizgisini gösterir.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

Azalan modda,  Boyun çizgisi sol omuz tepe noktasıyla sağ omuz tepe noktasını birleştirir. H, Baş dip ve Boyun çizgisi arasındaki dik çizgidir. Aşağı yöndeki Boyun çizgisi sol grafikte gösterilirken sağ grafikte emir vermek için uygun olmayan geç kırılma noktasıyla beraber yukarı yöndeki boyun çizgisi gösterilmektedir. Giriş noktası, fiyatın boyun çizgisini geçtiği kırılma fiyatıdır bu şekilde tüccar üstteki 3 grafikteki yukarı trendde kırılma noktasında Sell emir verebilir. Alttaki 3 grafik tüccarların, kırılma noktasında Buy emir verebilecekleri aşağı trend piyasasını göstermektedir. Sell emirlerindeki Stop Loss sağ omuz tepe noktasının üstünde yer alabilirken Buy emirleri sağ omuz vadisinin aşağısında olabilir.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

H ve sağ omuz arasında 3 farklı türde ilişki bulunur. Sol grafik, sağ omuz yüksekliğinin H/2?den düşük olduğu bir model göstermektedir. Bu tür Baş ve omuz formasyonu Sell emri vermek için en iyi fırsatı temsil eder. Orta grafik, H/2?nin sağ omuz yüksekliğine eşit olduğunu gösterir böylece TP ve SL aynı fiyatta ancak aksi yönlerdedir. Sağ grafikte sağ omuz uzunluğunun H/2?den yüksek olduğunu görüyoruz. Bu türde SL değeri TP?den fazladır yani bu tür emir vermek için tavsiye edilmez. Çoğu zaman TP kırılma noktasından H/2 değer uzağına ayarlanır. Sol alt grafik bir tüccarın Boyun çizgisi yukarı trendde olduğunda Sell emir vermesi için gerekli en iyi durumu gösterir. Sağ alt grafik bir tüccarın Boyun çizgisi aşağı trendde olduğunda Sell emir vermesi için en kötü durumu gösterir.

Bullish ve Bearish Baş ve omuz formasyonları, sağ omuz yüksekliği ve H/2 arasındaki ilişki düşünüldüğünde aynı şart ve davranışlara sahiptir.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Baş ve Omuz Devam Formasyonu

Baş ve omuz Devam formasyonu takip eden grafiklerde gösterilmiştir. Sol grafik yukarı trendi takip eden küçük bir inişi göstermektedir. Sol omuz, Baş ve sağ omuz yukarı harekette Boyun çizgisini geçerek oluşmuştur. Görüleceği gibi baş ve omuzlar oluştuktan sonra yukarı trend takip etmiş bu nedenle bu formasyon devam olarak sınıflandırılıyor. Sağ grafikte aşağı trendde baş ve onu devamı oluşmuş.

Baş ve omuz, hem devam hem dönüş modeli sağlayan eşsiz bir formasyon.

Tüccar çok sayıda örnek bulmak için MT4 platformuna bakabilir. Mesela, baş ve omuz dönüş formasyonu var burada. Tüccar araç çubuğundaki Trendline seçeneğiyle figürü çizebilir. Sol omuz Baş ve Sağ omuzu takip etmiş böylece boyun çizgisi kolayca çizilebilir. Trend hareketi H çizgisi üzerinde Fibonacci modeli kullanılarak tahmin edilebilir. Fibonacci H/2 miktarını takip ederek inişi geçen trendi gösteriyor ancak kırılma noktasında H fiyatını geçmiş. Tüccar ticaret yetisini geliştirmek için çok fazla pratik yapmalıdır. Tanımlaması zor asimetrik baş ve omuz formasyonları çizmek daha iyidir.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Boyun çizgisinin yukarı çizgide olduğu, bir Başın ve küçük bir sağ omuzun takip ettiği uzun sol omuz ile ilgili bir başka örnek var. Hem sol hem de sağ vadiler birleştirilmiş ve Fibonacci model H?deki dikey formatla çizilmiş ardından H/2 ve H noktalarını tanıyabilmek için kırılma noktaları yeniden konumlandırılmış. Trend aşağı yönü takip etmiş ve H/2 fiyatını geçmiş. Bu örnekte tüccar farklı başka bir baş ve omuz formasyonu çizebilir ancak kırılma noktası çok geç oluşmuş. Baş ve omuz devam formasyonu aşağı bir trendde kolaylıkla çizilebilir. Boyun çizgisi yukarı yöne sahip sol ve sağ vadileri birleştirerek çizilebilir. Önceki örnekte olduğu gibi bir Fibonacci modeli tüccara H/2 ve H fiyatlarını kolaylıkla bulmasına yardım eder. Hem H hem de H/2 fiyatları piyasa fiyatına ulaşmış.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Bir başka örnek D1 zaman çerçevesinde görülebilir. Yukarı bir trendde Baş ve omuz devam formasyonu çizilebilir. Fibonacci örneği H çizgisine yerleştirilmiş. Tüccar Fibonnaci çizgisini grafikteki karmaşayı azaltmak için yeniden konumlandırabilir. H/2 ve H fiyatları piyasa trendine sonra ulaşabilir. Bir sembolün farklı zaman çerçevelerinde çeşitli örnekleri vardır. Tüccar, H4 zaman çerçevesinde Baş ve omuz formasyonunu bulabilir bu nedenle bir alan daha fazla incelenmek üzere işaretlenebilir. Sol omuz, Baş ve sağ omuz kolaylıkla tanınabilir. Bir formasyonda omuz uzunlukları farklıdır bu nedenle Baş ve omuzlar asimetrik modellerdir. Aşağı trendde bir başka baş ve omuz dönüş  formasyonu. Önceki model yukarı çizgideydi bu ise aşağı boyun çizgisinde.

Bu bölümlük bu kadar sonraki sefer ve bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates