Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Andrew Çatalı İndikatörü

0 0 Vote
Instructor

Andrew Çatalı İndikatörü

Forex Eğitimi Kırk Altıncı Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Andrew Çatalı indikatörünü ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.

Andrew Çatalı

Andrew Çatalı, bir finans piyasasında ve destek, direnç, tersine ve devam seviyelerini gösteren yaygın kullanımlı bir indikatördür. Zirveler ve vadiler, destek ya da direnç seviyelerini belirleyen dalgaların eksenleridir. Piyasadaki gelecek trend, en güncel eksenlerin yanı sıra MT4 platformunda bulunan Andrew Çatalı indikatörü kullanılarak tahmin edilebilir. Bu üç eksene Giriş noktası, Yüksek ve Düşük eksen denir. Fibonacci formasyonu gibi Andrew Çatalı da evrensel sıra ve sistemden türetilmiştir bu nedenle Andrew Çatalı en güçlü finans piyasası stratejilerinden biridir. Bu stratejinin ilk prensibi durumların %85\\'inde piyasa fiyatının ikinci çizgiye dönüp ona ulaşmasıdır. Bu stratejiye ek olarak trend yönünü ve RSI\\'yı belirlemek için AO ya da canlı bölgeleri belirlemek için Stokastik kullanılabilir.

MT4\\'teki bazı örnekler bize yardımcı olacaktır. Tüccar, Andrew Çatalı\\'nın basit çizimiyle eksen noktalarını işaretleyebilir. Andrew Çatalı formasyonu araç çubuğu butonuyla eklenebilir. Tüccar bunu araç çubuğunda bulamıyorsa o zaman araç çubuğuna sağ tıklayabilir ve özelleştir penceresinden Andrew Çatalı butonu eklenebilir. Mesela yukarı bir trendde, tüccar Andrew Çatalı formasyonunu çizmek için kullanabileceği 3 eksen bulabilir. Eklenecek butona tıkladıktan sonra tüccar eksenlere karar vermek için grafikteki 3 noktayı seçmelidir. 3 pivot üzerine üç paralel çizgi çekilir. 1. ve 3. noktalar yukarı trenddeyken, 2. eksen aşağı trenddedir. İlk prensibi netleştirmek için bir başka örnek çizilebilir. Keskin eğime sahip aşağı bir trendde Andrew Çatalı çizilebilir. Fiyat 3. eksenden döndükten sonra keskin eğimden dolayı 2. çizgiye ulaşmaz.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

İndikatör grafiğinde yer alan Andrew Çatalı noktalarındaki 2. ve 3. eş noktaların farklı evreleri bulunur. En yüksek zirve ve en düşük vadiye sırasıyla Yüksek ve Düşük denir.

Önceki örnekte indikatör grafiğindeki 2. ve 3. eksenlerin farklı evrelerini açıklamıştık. Tüccar trendler üzerinde Yüksek ve Düşük\\'ü bulmak için dikey bir Trend çizgisi çizebilir. Böylece dikey Trend çizgisi çizerek bölümler üzerinde 3 eksen seçmek kolaylaşır.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Eğer bir fiyat ikinci çizgiye dokunursa, tüm durumların %65\\'inde kesişme noktasında ya da sonrasında değişir. MT4 örneğinde fiyat 2. çizgiyi bulmadan yönünü değiştirmiş.

1. ve 3. eksen noktaları indikatör grafiğinde aynı evrelere sahipken 2. eksenin aksi bir evresi vardır. MT4 örneğinde 1. ve 3. eksenler 0 seviyesinin altındayken 2. eksen indikatördeki bu çizginin üstündedir.

Eğer tüccar bir trend çizgisiyle 1. ve 3. eksenleri bağlarsa, piyasa fiyatı üzerinde destek ya da direnç etkisi olan bir tetikleme çizgisi oluşturur. MT4 platformunda, Tetikleme çizgisi daha sonra inceleyeceğimiz bir Trend çizgisiyle çizilebilir. Daha doğru sonuçlar için Andrew Çatalı noktalarının daha kısa zaman çerçeveleri için düzenlenmesi önerilir. MT4 örneğinde zaman çerçevesi D1\\'deydi ve bunu H4\\'e ayarlayabiliriz. Yeni zaman çerçevesini ayarladıktan sonra tüccar Andrew formasyonundaki eksenleri doğru olarak seçebilir.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Bu formasyonun gerçekleşeceği ideal zaman 1. eksenin 2.\\'sini ve 3. eksenin yatay kanalından çıktığı andır ancak bu bölge içerisindeyse o zaman Andrew Çatalı\\'nın gücü azalacaktır. MT4 örneği, 1. eksenin 2.ve 3. eksen arasındaki bölgeden çıktığını gösteriyor. Sahip olduğu az güce rağmen bu formasyonun geçer bir tahmin sunuyor. Tüccar 1. sekeni 2. ve 3. kanalın dışındaki bir başka zirveye yeniden yerleştirebilir.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Tüccar 3. eksen noktasının doğru şekilde algılandığını kontrol etmek için 2. ve 3. eksenlere bir Fibonacci formasyonu çizebilir. Eğer fiyat %38.2 seviyesinden önce dönerse o zaman 3. eksen noktası doğru algılanmıştır. MT4\\'e bir Andrew Çatalı yerleştirilebilir. Fibonacci formasyonu 2.\\'den 3. eksene çizebiliriz. Fiyat %38.2 seviyesine dönmüş bu nedenle 3. eksen kabul edilebilir.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

Bir Boğa trendinde, daha düşük çizgi emir sinyali oluşturmak için kullanılırken daha yüksek bir çizgi Boğa trendinde emir sinyali oluşturmak için kullanılır. Son örnekte sinyal 3. eksenden çıkan daha düşük bir çizgiyle oluşturulabilir. Bir başka örnekte, Ayı trendinde sinyal ve tahmin oluşturmak için en yüksek çizgi kullanılır.

Bu bölümlük bu kadar, sonraki sefer ve bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates